Home Nieuws Foto & Video Organisatie & Locatie Sponsors
klik voor een groter formaat ...

Historie

Het Meezing Spektakel “Maassluis Vol-Koren” vond zijn oorsprong in een wal-activiteit van het Varend Corso bij Partycentrum Vlietzight in Maasland. Daar waren verschillende koren uitgenodigd om tezamen de toeschouwers te vermaken tijdens het afmeren van de Corso-boten. Op verzoek van Leo Leichtenberg van de Stichting Promotie Maassluis werd het toen nog Smartlappenkoor Maassluis uitgenodigd om op de Markt in Maassluis na afloop nog wat gezellige liedjes ten gehore te brengen. Er gingen vanaf Maasland ook zangers en zangeressen van de andere koren mee naar Maassluis. Van te voren aangekondigd, was er al heel wat publiek op de been en werd er gezongen vanaf een eenvoudige podiumwagen. Daarop werd bijzonder enthousiast gereageerd en zie, het jaar daarna kreeg dit weer een groter vervolg.


Het succes begon steeds grotere vormen aan te nemen en de Gemeente nam het besluit dat er naar het parkeerterrein achter de Nieuwstraat verhuisd moest worden. Dat stuitte in het begin op veel bezwaar, maar bleek naderhand een prima oplossing. In het eerste jaar op deze nieuwe locatie bleken duizenden Maassluizers en velen van daarbuiten de weg naar het gezellig aangeklede parkeerterrein te hebben gevonden. Dit resulteert al jaren in een geweldig evenement, dat zijn weerga in de omgeving niet kent. Ook de later ingevoerde “afterparty” is niet meer weg te denken in het geheel.

MAASSLUIS ZINGT - TERUGBLIK 2019


Het Meezingspektakel Maassluis op 2 augustus, een jaarlijks terugkerend muzikaal evenement, is in 2019 wederom een daverend succes geworden.

Na het aanmeren van de Corsoboten in het centrum  van Maassluis stroomde het plein achter de Nieuwstraat weer helemaal vol met publiek om met elkaar uit volle borst mee te zingen met het grote Meezing Spektakelkoor.  

Het grote koor is, net als voorgaande jaren, muzikaal begeleid door De Plengers. Deze keer was ook blaaskapel DE HARINGKOPPEN uit Vlaardingen aanwezig.  Deze groep muzikanten ging vooraf om het zangkoor in optocht over het plein naar de tribune te loodsen. Eén groot muzikaal feest. Het muzikale festijn was in handen van Paula van Wanrooy  dirigent van de Hoekse Tranentrekkers en Jan Wilmer dirigent van het Waterwegkoor Maassluis.

Hartelijk dank aan horeca-medewerkers, beveiliging, licht en geluid, koorleden, dirigenten, muzikanten, bestuur, de vrijwilligers, opbouwers, afbrekers, EHBO, het Regelmeisje Kirsten en aan een ieder die zijn steentje heeft bijgedragen aan dit geweldige spektakel in het mooie centrum van Maassluis.

Uiteraard dank aan de sponsors, want zonder sponsoring geen SPEKTAKEL.

Een jaarlijks terugkerend evenement


Elk jaar, na afloop van de Rijnmonddag van het Varend Corso, staat er op de 1e vrijdag in augustus in het centrum van Maassluis op een podium een heel groot koor klaar.

Dit grote koor bestaat uit leden van het Waterwegkoor Maassluis en de Hoekse Tranentrekkers uit Hoek van Holland.


Tijdens het Meezingspektakel wordt dit samengestelde koor muzikaal begeleid door een flink aantal muzikanten. Het gehele muzikale gebeuren staat onder leiding van de 2 dirigenten van genoemde koren …

klik voor een groter formaat ...


  


VANWEGE HET CORONA-VIRUS ZAL ER HELAAS OOK IN 2021 GEEN ''SPEKTAKEL'' KUNNEN WORDEN GEHOUDEN !!!